Black electric car with the power cable supply plugged in, in the blurred background visible green area and trees. Eco friendly and renewable energy concept.

Sverige står inför en stor utmaning avseende omställning till fossiloberoende transporter. Elektrifiering är en viktig del i denna utveckling. I takt med allt fler elfordon behövs en laddinfrastruktur i hela landet. 

Ladda Landsbygden det är nu det händer! Bygger på tidigare insatser i Kalmar län och Glasriket i form av en förstudie och en första implementering med syfte att skapa förutsättningar för en storskalig etablering för laddinfrastruktur på landsbygden med stor koppling till besöks- och turismnäring. 

Målsättningen är att gå från ord till handling och skapa nya laddstationer medverkande aktiv kommun under projekttiden 2023 – 25. Med landsbygd avses i första hand geografi utanför större kommuners centrala delar, vilket innebär där marknaden inte är så stark. Avsikten är också att starta upp en samverkansorganisation med kommuner och stationsägare för att tillsammans skapa hållbara förutsättningar för laddning som affär över tid.

Region Kalmar skriver i sin handlingsplan att det år 2025 ska finnas en infrastruktur som gör det möjligt att köra fossilbränslefritt i hela Kalmar län. Då ska det bland annat finnas en tillfredsställande publik laddinfrastruktur för elfordon samt minst ett tankställe för biogas i varje kommun. För att uppnå detta krävs en faktisk utbyggnad av laddinfrastrukturen i hela länets geografi men också ytterligare åtgärder för att öka mängden eldrivna fordon, biogasbilar eller fordon för olika andra förnybara drivmedel. 

Med tidigare över 500 identifierade intressanta lokaliseringar i Kalmar och Kronobergs län för publika laddstationer på landsbygden har i dagsläget 40 gått hela vägen (februari 2024) och beviljats statligt investeringsstöd. Detta kopplat till initiativet Ladda hela Kalmar län & Glasriket. Nu är det dags att nyttja det momentum vi har skaffat oss i Kalmar län. 

Uppskalning ligger således för handen!

Material från tidigare satsningar hittar du här: Ladda Landsbygden & ReDriv

Coompanion samverkar med Miljöfordon Sverige i detta initiativ, som finansieras till hälften av Region Kalmar län och i övrigt av länets kommuner. Vi stödjer etablering av publika laddstolpar från idéstadiet till genomförande och drift.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att bli stationsägare eller har frågor kring ”Ladda Landsbygden”.

Ewa Engdahl

Coompanion Kalmar län

ewa.engdahl@coompanion.se

070 65 87 323

Jonas Lööf                              

Miljöfordon Sverige                

jonas@miljofordonsverige.se

070 655 0771                          

Johan Lundbäck

Region Kalmar län

johan.lundback@regionkalmar.se

0480 448 342

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!