Under fyra månader (sept-dec 2019) har Coompanion i Örebro län genomfört en förstudie om hur kooperativa servicelösningar kan verka kompletterande, främst inom solelsbranschen (andelsägda solelsanläggningar). Vi kort tid har vi i förstudien ställts inför mycket komplexa frågor främst gällande olika skatters inverkan på möjligheter att starta och driva andelsägda solcellsanläggningar på ett för andelsägaren ekonomiskt lönsamt sätt.

Vi tror att i ett eventuellt kommande genomförandeprojekt att det är absolut nödvändigt att fortsätta utforska och påverka inom detta område för att främja samt utveckla mångfald av olika utförare och ägarkonstellationer för en hållbar och utvecklande framtid, både på kort och lång sikt.

Utdrag ur förstudien:

Näringslivet och den sociala ekonomins inställning till andelsägda solcellsanläggningar. När det gäller det som vi vanligtvis räknar som näringslivet är intresset idag svagt för andelsägda solcellsanläggningar. Det innebär inte per automatik att företag inte framåt i tiden kan vara intresserade att som delägare ingå i denna typ av anläggningar. Vi ser utifrån de samtal vi fört att företeelsen är okänd inom företagsvärlden, den råder berättigad tveksamhet gällande lönsamheten samt att företagen idag har fullt fokus på det egna företaget och den egna energieffektiviseringen. De kooperativa bostadsföretagen (här kan vi också räkna in övriga bostadsrättsföreningar). Redan idag med gällande skatter och regler går det att göra hållbart ekonomiska satsningar för denna sektor. Idag görs dessa “in house” och gynnar bostadsrättsföreningarna och därmed dess medlemmar indirekt. Med information och mobilisering bedömer vi att det inom detta område går att bygga ut solcellsanläggningar relativt snabbt.”

Hela rapporten finns att läsa här: Kommer inom kort!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!