FourM står för Mål, Mening, Mervärde och Medbestämmande. De driver verksamheterna Luleå Städ & Hemservice, Råneå Städ & Hemservice, Stationsvärdarna på Luleå tågstation på uppdrag av Jernhusen samt driver tvättverksamhet på Bergvikens vård- och omsorgsboende på uppdrag av Luleå Kommun.

Tågstationen i Luleå var tidigare obemannad, vilket gjorde att det blev en stökig, smutsig och otrygg miljö för resenärerna att vistas i. Något som ägarna till huset, Jernhusen, ville ändra på. Stationsvärdarna välkomnade och hänvisade tågresenärer. När det skedde tidsförändringar i avgång eller ankomst informerade och visade de på alternativa lösningar. Stationen blev en trevlig och trivsam lokal och en samhällsutmaning hade fått en fin lösning!

Idag har FourM och Jernhusen gått skilda vägar men detta är ett mycket bra exempel på nyttiga affärer!

”Vårt mål är att skapa arbetstillfällen för personer med någon form av funktionsvariation, som varit långtidssjukskrivna, har svårt med svenska språket eller av annan anledning har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom att utveckla och utföra tjänster inom städ- och servicesektor.”

Läs mer om FourM på deras hemsida!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!