Målet med Servicelyftet är att bibehålla och utöka lokal service på landsbygden, gällande: dagligvaruförsörjning, transporter, elbilsinfrastruktur, öppen WIFI, “Lanthandlarnas Matkasse”.

servicelyftet

VEM? Servicelyftet drivs av Coompanion Kalmar län, i samverkan med Örebro, Västmanland, Jämtland, Gävleborg och Östergötlands län. Projektet finansieras gemensamt av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Coompanion och andra offentliga och privata finansiärer. I varje län finns en projektledare på 50%-tjänst anställda av Coompanion. En nationell samordnare ansvarar för koordineringen av projekt och för att undersöka möjligheterna för en nationell webb-plattform “Lanthandlarnas Matkasse”.

HUR? Tillsammans med det lokala näringslivet, regioner och kommuner, länsstyrelsen, Hela Sverige ska leva, samt andra lokala organisationer och föreningar skall vi sätta igång utvecklingsprocesser för att stärka servicen på landsbygden. Projektledaren i respektive län ansvarar för att dessa processer startas upp och leder till konkreta åtgärder. Verksamheten pågår till utgången av 2020.

Nyhetsbrev från projektet

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!