Vi erbjuder utbildningar riktade främst till demokratiskt styrda, medlemsägda, idéburna och sociala företag. Ditt företag eller förening kan till exempel få skräddarsydd utbildning i just det som ni behöver. Det kan handla om styrelsearbete, gruppdynamik, konflikthantering, affärsutveckling eller ledarskap i en demokratisk organisation. Vi håller också kortare och längre entreprenörsutbildningar som är både inspirerande och lärorika.

Kooperativt & idéburet ledarskap

Vill du bredda ditt ledarskap? Vi har ledarskapsutbildningen för dig som gillar entreprenörskap som förenar värderingar med lönsamhet. Utbildningen ger dig redskap för ett ledarskap som bygger på delaktighet, samhällsnytta, öppenhet, affärsnytta, hållbarhet och socialt ansvarstagande.

Styrelsekurs

“Ny styrelse” är en lustfylld och lärorik utbildning som är specifikt anpassad för att den nyvalda styrelsen skall bli engagerad och effektiv. Formatet fungerar oavsett om styrelsen är helt ny eller har ledamöter med längre erfarenhet.

Ta gärna kontakt med oss idag så berättar vi mer!

Utbildningar och föreläsningar

Vi skräddarsyr utbildningar efter behov. Det kan handla om styrelsearbete, gruppdynamik, konflikthantering, affärsutveckling eller ledarskap i en demokratisk organisation. Vi håller också kortare och längre entreprenörsutbildningar som är både inspirerande och lärorika.

Skapa impact med vår verktygslåda

Coompanions impactwebb hjälper er att hitta en metod eller ett verktyg för att skapa impact, d.v.s. bidra till hållbarhetseffekter, med betoning på social hållbarhet.

Kompanjoner.se

Behöver du hitta någon att samarbeta med? På vår sajt Kompanjoner.se kan du lägga in en annons helt gratis eller bläddra och se om du hittar någon som har den kompetens som du behöver. Det är lättare tillsammans!

Starta Hållbart

Ta sikte på de Globala Målen! Er affärsidé kan bidra till att lösa några av de största utmaningar som världen står inför. På vår sajt Starta Hållbart kan ert företag skapa sin egen action plan och hitta inspirerande exempel på hur andra driver riktigt hållbara företag.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!