Vår nya Social Impact Accelerator är igång! Skapad för att utveckla konkurrenskraftiga, hållbara och innovativa företag i Stockholm.

Social Impact Accelerator

Vår vision är att skapa det bästa tänkbara stödet inom affärsutveckling, med fokus på Agenda 2030, nya affärsmodeller och finansiering för att främja innovation. Primärt riktat till kooperativ och den idéburna sektorn – oavsett bransch och inriktning.

Det har varit möjligt att gå med som entreprenör/företag eller som en organisation i stödsystemet för entreprenörer. Utvecklingen av Social Impact Accelerator har drivits som ett projekt med stöd av Europeiska unionen, Stockholms stad och Region Stockholm.

Entreprenörer och företag

Företagen har kunnat engagera sig i att utveckla eller transformera sitt företag med en stark effektmodell och stöd från vårt ekosystem. En chans att möta påverkansorganisationer och entreprenörer för att samskapa lösningar för ett starkare ekosystem för social impact. Ett antal företag har varit med i vår testbädd för att utveckla Social Impact Accelerator.

De skapar livslånga kontakter för sitt företags framtid.

Vi har arbetat med sociala företag, impact startups och företag som vill bli mer fokuserade på samhällsnytta (SME:s med minst ett års verksamhetstid).

Organisationer i ekosystemet

Medverkande i vår strategiska testbädd för att stärka infrastrukturen för social impact i Stockholmsregionen.

De har fått möta ekosystemets organisationer och entreprenörer, samt varit med och samskapat programmets struktur och form. Dessutom har testbädden gett dem inspiration och metoder från programmet till sin egen verksamhet.

Vi arbetar med acceleratorer, finansorganisationer, impact-rådgivare och effektmätare och hållbarhetsnätverk.

Möt våra entreprenörer!

Vill du veta mer om de spännande människor som är med och bygger upp Social Impact Accelerator samtidigt som de utvecklar sina affärsidéer? Vi har samlat alla våra entreprenörer på en sida!

Upptäck våra entreprenörer (engelska)

Introduktionsmöten

Workshop 1

Fokus

Testbäddens inriktning med partners i ekosystemet

Aktiviteter

Workshop om projektets vision och förväntan med partners – även utbyte av metoder, verktyg och bästa praxis för utveckling av ekosystem för impact.

Deltagare

Coompanion Stockholm + alla partners

Detaljer

15 februari 2023
09:00-12:00
Norrsken

Workshop 2

Fokus

Entreprenörernas introduktion till testbädden

Aktiviteter

Introduktionsmingel med entreprenörer, partners och coacher – presentation av projektmål och diskussion om behov och hinder – entreprenörerna blir tilldelade sina mentorer.

Deltagare

Coompanion Stockholm + partners, entreprenörer

Detaljer

1 mars 2023
09:00-12:00
Norrsken

Accelerator utvecklings-workshops

Workshop 3

Fokus

Hållbar affärsutveckling (grundad på Agenda 2030)

Aktiviteter

Första workshop om hållbar affärsutveckling – genomgång av behovet hos entreprenörer och ekosystemet samt diskussion om tillgängliga metoder & resurser.

Deltagare

Coompanion Stockholm, entreprenörer, partners (hållbar affärsutveckling, acceleratorer, investeringsprogram, affärscoacher och jurymedlemmar i ledande tävlingsprogram eller från akademin).

Detaljer

15 mars 2023
09:00-12:00
Norrsken

Workshop 4

Fokus

Mentorskap och att bygga community inom social impact

Aktiviteter

Interaktiv diskussion och bästa praxis för att skapa mentorskap och gemenskap kring acceleratorprogram och program inom impact acceleration.

Deltagare

Coompanion Stockholm, entreprenörer, partners (mentorskap, community building, co-working hubbar och andra nätverk)

Detaljer

29 mars 2023
09:00-12:00
Norrsken

Workshop 5

Fokus

Social impact funding / finansiering

Aktiviteter

Identifiering av olika nätverk, metoder och verktyg för att söka finansiering, projektstöd, innovationsfinansiering, lån och kapital för organisationer med fokus på social impact.

Deltagare

Coompanion Stockholm, entreprenörer, partners (organisationer inom finansiering, affärsänglar, riskkapital, program för investeringsmognad, acceleratorer)

Detaljer

18 april 2023
09:00-12:00
Norrsken

Workshop 6

Fokus

Att mäta impact

Aktiviteter

Genomgång tillsammans med expert på effektmätning, följt av interaktiv workshop kring mätbehov och utmaningar.

Deltagare

Coompanion Stockholm, entreprenörer, partners (experter på effektmätning, hållbarhetscoacher, acceleratorer, akademi)

Detaljer

3 maj 2023
09:00-12:00
Norrsken

Workshop 7

Fokus

Att kommunicera sin impact

Aktiviteter

Kommunikationsworkshop om hur du skapar ett starkt varumärke och budskap kring din social impact och hur du undviker greenwashing.

Deltagare

Coompanion Stockholm, entreprenörer, partners (kommunikationsexperter, experter på effektmätning, akademi)

Detaljer

17 maj 2023
09:00-12:00
Norrsken

Mer information för entreprenörer:

1. Schemat för workshops kommer att följas upp med upp till 2-3 timmars praktiskt arbete av alla entreprenörer i programmet varje vecka.

2. Entreprenörerna kommer att bli tilldelade en affärscoach för hela programmet, och få tillgång till tio timmars mentorskap.

Vad händer efter alla workshops?

Coompanion Stockholm kommer tillsammans med entreprenörerna och våra partners i ekosystemet att skapa en struktur för ett eventuellt acceleratorsprogram.

När det är redo kommer det att presenteras för entreprenörer och partners för feedback innan projektet avslutas.

För mer information, samarbete eller frågor om ansökan:

Naimul Abd

Business Advisor & Partnerships Lead
Project Lead SIA, Coompanion Stockholm

naimul.abd@coompanion.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!