Så mäter ni er samhällsnytta och därför ska ni göra det!

Så-mäter-ni-er-samhällsnytta-och-därför-ska-ni-göra-det

Föreningar och idéburna aktörer gör stor nytta i samhället! Inte minst med att att möta stora sociala behov och hitta lösningar på många utmaningar som samhället står inför.

Ett exempel på samhällsnytta kan vara en förening som genom idrott främjar folkhälsa, vilket i sin tur ger lägre kostnader för samhället. Ett annat kan vara ett kooperativt socialt företag som skapar anställningar för personer som stått utanför arbetsmarknaden.

Ladda ner vår metodguide

Vi vill uppmuntra er att redovisa er sociala nytta! Därför har vi gjort en guide som presenterar olika metoder för att mäta samhällsnytta. Hitta den som passar er verksamhet bäst!

Varför ska vi visa vår samhällsnytta?

En tydligare redovisning och kommunikation av den sociala nytta föreningen skapar kan i sin tur öka möjligheten att få projektmedel och finansiering av verksamheten. När bidragsgivare, som till exempel kommunen, ska prioritera mellan olika aktörer är det viktigt att de förstår den sociala nytta föreningen tillför samhället.

Metodguiden vänder sig främst till aktörer inom social ekonomi/civilsamhälle, såsom föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser och utvecklingsgrupper. Vi hoppas även guiden kan ge inspiration till offentlig sektor i synen på föreningar och social nytta.

Vill ni veta mer om att mäta social nytta och kanske få hjälp med att komma igång? Boka en kostnadsfri rådgivning med Coompanion!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!