Göteborg bästa storstaden på att starta nya kooperativa företag

göteborg bästa storstaden på att starta nya kooperativ

Många företag riskerar att duka under i coronakrisens spår. En ny rapport från Svensk Kooperation visar att kooperativa företag är mer livskraftiga än andra företag, med en överlevnadsgrad på närmare 90 procent. Rapporten visar också att det startats nära 400 nya kooperativa företag per år i Sverige, under de senaste 11 åren. Göteborg är bäst av storstäderna vid en jämförelse av antalet nystartade kooperativa företag per invånare.

Vill ni ha hjälp att starta eller utveckla ert kooperativ? Boka en kostnadsfri rådgivning med Coompanion.

– De kooperativa företagen utgör en viktig del av näringslivet över hela landet och är dessutom ofta ett långsiktigt, hållbart företagande som är mindre sårbart i kristider. Vi kan konstatera att den kooperativa formen av företagande utvecklas med sin tid och bidrar med lösningar på behov och utmaningar som människor möter, säger Anna Karin Hatt, ordförande för Svensk Kooperation samt vd och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund.

Rapporten Nya kooperativa företag 2008-2018 – siffror, fakta och trender ger helt ny statistik och kunskap om de kooperativa företag, i form av ekonomiska föreningar, som startats. De nya kooperativa företagen finns i många olika branscher, i storstäder som på landsbygd. De första tre åren är en kritisk period för nystartade företag men rapporten visar att närmare 90 procent av de kooperativa företagen överlever. Det är en högre överlevnadsgrad än alla andra företagsformer, som aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. Kooperativa företag är också en av de två företagsformer som ökat de senaste tio åren.

Rapporten undersöker antalet nystartade kooperativa företag per befolkningsmängd.  Göteborg är den storstad som är bäst i landet, med 7,7 nya kooperativa företag per tiotusen invånare. Det kan jämföras med Stockholm och Malmö, där motsvarande siffror är 4,9 respektive 5,0.

– Det är roligt att det startats så många kooperativa företag i Göteborg de senaste åren. Vi på Coompanion Göteborgsregionen ser att det finns ett stort intresse för att starta företag tillsammans, inte minst bland unga. Vi fortsätter att jobba hårt för att stötta dem som vill starta kooperativa företag, som är schysta och demokratiskt ägda, säger Naana Rench, vd för Coompanion Göteborgsregionen, som ger råd och stöttar vid bildande av nya kooperativa företag.

Boka kostnadsfri rådgivning med Coompanion Göteborgsregionen!

Svensk Kooperation och Coompanion anser att det också krävs politiska initiativ för att utnyttja den potential och möta det intresse som finns och öka det nya kooperativa företagandet ytterligare i Sverige.

– Det behövs mer kunskap om den kooperativa företagsformen, bättre finansieringsmöjligheter för nya kooperativa företag samt långsiktiga, stabila förutsättningar för rådgivning till nya kooperativa företag, säger Anna Karin Hatt, ordförande för Svensk Kooperation

Läs hela rapporten här: https://svenskkooperation.se/nya-kooperativa-foretag/

För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Petra Pilawa, verksamhetschef Svensk Kooperation, 076-812 28 48, petra.pilawa@svenskkooperation.se

eller

Naana Rench, vd Coompanion Göteborgsregionen, naana.rench@coompanion.se

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare till denna partipolitiskt och religiöst obundna organisation är LRF, KF, HSB, och Arbetsgivarföreningen KFO. Svensk Kooperation bidrar med kunskap om kooperationen, påverkar och driver opinion i frågor som rör de kooperativa och ömsesidiga företagens villkor och potential.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!