Integrationsprojekt skapade jobb för många

Det behöver bli lättare för de nya svenskarna att jobba och leva i Sverige. Många har bra kunskaper och kompetenser, men för lite erfarenhet av svenskt arbetsliv och samhällsliv. Nu finns en modell som gör det lättare för företag och föreningar att bidra!

I det här Leader-projektet har Coompanion arbetat med en modell där utbildning har kombinerats med praktik hos föreningar eller företag under handledning av projektets medarbetare. Några av våra samarbetspartners var Roslagsbostäder, Singö skolas vänner, Grisslehamns sportklubb, Singös bygdegård och Visit Roslagen. Viktiga delar har varit en digital företagsskola på lätt svenska, att öva på ”fikarums-svenska” samt lära sig hur man söker jobb.

– Det kan vara svårt för någon från en annan kultur att fatta vidden av den svenska fikarumskulturen. Först ville en del av våra deltagare undvika fikandet, för de ville visa att de var ambitiösa i arbetsutförandet, men vi förklarade att den sociala biten är minst lika viktig, säger projektledare Sarah Thorsaeus.

Framgångsrik modell

Det har visat sig vara en framgångsrik modell som verkligen har gett resultat, och det relativt snabbt. Av de 43 deltagarna i projektet har hittills 21 redan fått ett arbete.

En av projektdeltagarna heter Zehra Erten. Hon kommer ursprungligen från Turkiet där hon utbildade sig till språklärare, och kom till Sverige för tre år sedan. Det senaste halvåret har hon deltagit i integrationsprojektet.
– Jag har lärt mig jättemycket, allt ifrån hur jag ska gå till väga för att konkret bygga upp ett nätverk till oskrivna svenska regler. Dessutom har jag lärt mig om facket och vilka rättigheter man har på den svenska arbetsmarknaden, säger hon.

Zehra är tacksam över att hon har fått hjälp med att skriva ett cv och ett personligt brev, det är något som hon hade haft svårigheter att klara på egen hand tror hon.
– Jag hoppas att jag snart kan börja arbeta som lärare, just nu väntar jag på ett godkännande från skolverket, säger hon.

– Alla som kommer hit vill jobba, sedan är det inte så lätt att få ett jobb alla gånger. Där tycker jag att Sverige måste bli bättre på att ta till vara på den enorma tillgång som invandringen faktiskt innebär, säger Sarah Thorsaeus.
Hon tillägger att de flesta svenskfödda barn faktiskt endast kostar samhället pengar innan de är färdigutbildade och har kommit in i arbetslivet vid cirka 25 års ålder. En person som har utbildats i sitt hemland kan det ta ett par år för att integreras – sedan bidrar den till den svenska ekonomin.
– Dessutom har den personen visat stor styrka som vågar lämna sitt hem för att starta om på nytt. Bättre entreprenörsanda än så är svårt att hitta.

Roslagsbostäder anställde praktikant

Hur var det att ta emot en praktikant från vårt projekt Resursmodellen? Vi frågade Tove Videfors, bosocial samordnare på Roslagsbostäder i Norrtälje, ett av de företag som var med i projektet. De anordnade praktikplats under 3 månader för Mohammed, som fick jobb i den så kallade utegruppen.
– Vi ville öka trivsel och trygghet för våra hyresgäster på Roslagsbostäder. Genom att spegla samhället och jobba med intern mångfald så blir det också affärsnytta, menar Tove. På så sätt kunde de även senare anställa Mohammed. Tove berättar att han besitter en språk- och kulturkompetensen som de behöver.

– Det har varit jättekul att få lära känna Mohammed och se hans utveckling! Han har utvecklats enormt i svenska språket och han har klickat jättebra med våra kollegor, berättar Tove.

Projektet drivs med finansiering från EU/Socialfonden via Leader Stockholmsbygd.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!