Förstudie ska undersöka arbetsgivares drivkrafter till att inkludera långtidsarbetslösa

Det har gjorts många undersökningar som berör de arbetslösas situation och effekten av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men det saknas fortfarande tillräckligt med kunskap om arbetsgivarnas/företagarnas drivkrafter till att inkludera långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning i arbetslivet, utifrån en svensk kontext. 

Nu har Coompanion Stockholm fått i uppdrag av Europeiska Socialfonden (ESF) att bedriva en förstudie vars syfte är att undersöka företagarnas förståelse, förutsättningar och intresse för att anställa personer som har det svårt att komma in i den ordinarie arbetsmarknaden. Förstudien påbörjades i januari 2021 och ska avslutas i juni 2021.

Jobbar du med att hjälpa individer som står långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig arbetslivet? Eller är du arbetsgivare på ett etablerat företag?

Skulle du vilja delta i vår förstudie? Kontakta gärna Eric Edung!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!