ESF-finansierade Kugghjulet har avslutats - Coompanion

ESF-finansierade Kugghjulet har avslutats

ESF projektet Kugghjulet, som ägdes av Famna och där Coompanion Stockholm medverkade som facilitator, avslutades i december 2020. Projektet har under projektperioden erbjudit de arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) stöd i det de har behov av gällande verksamhetsutveckling och kompetensutveckling. Projektet undersökte också förutsättningarna för en långsiktig stödstruktur för ASF:en.

Läs slutrapporten här.

Translate »