Uppsala län

Social Economy – för ökad gemensam förståelse

Just nu arbetar vi med ett projekt med stöd från Region Uppsala. I projektet använder vi oss av metoden Social Economy Canvas i syfte att tillsammans med kommuner och sociala företag visa på vilka prioriteringar, och därmed eventuella likheter och skillnader, som finns mellan aktörerna. Målet är att öka kunskapen hos de inblandade och därmed möjliggöra att överbrygga eventuella glapp.

Processen genomförs i upp till tre kommuner, med separata tillfällen för kommun och socialt företag/förening.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!