Öresundsregionen går samman kring hållbart företagande

Kooperativt företagande är på uppgång. Ett krisdrabbat näringsliv, ökat politiskt intresse och en ny generation unga socialt medvetna entreprenörer gör att marknaden ligger öppen för en ny våg av demokratiskt styrda och hållbara företag i Norden. Ett nytt samarbete kallat ØreXund Impact Entrepreneur är sjösatt för att driva på utvecklingen.

I ett nytt projekt samarbetar Coompanion Skåne med danska Kooperationen och Tankesmedjan Demokratisk Erhverv för att hjälpa fler företag att utvecklas hållbart och demokratiskt. Genom ett gemensamt Exkubatorsprogram över sundet ska ØreXund kunna erbjuda den vassaste företagsrådgivningen inom hållbarhet och bilda ett nätverk för hållbara och kooperativa företagare i Öresundsregionen.

Projektet riktar sig till nystartade entreprenörer, etablerade småföretagare och studenter på båda sidor av sundet som vill starta företag tillsammans eller utveckla sin verksamhet på ett hållbart sätt. Totalt kommer 120 företag (60 danska och 60 svenska) att erbjudas affärsutveckling med möjlighet att få träffa både en svensk och en dansk företagsrådgivare, som förutom att erbjuda coaching kring hur man kan tjäna pengar på en hållbar affärsidé även kan öppna dörrar till en ny marknad andra sidan sundet.

Coompanions VD, Olof Eriksson, anser att det är mer angeläget än någonsin att stärka de kooperativa företagen:

”Erfarenheter visar att kooperativ är mer stabila och motståndskraftiga i kristider än andra sorters företag. Kooperativen har alltid gått före när det gäller att möta samhällets utmaningar och hållbart företagande måste bli norm om vi ska klara av kriser som en global pandemi, klimathot och utanförskap på arbetsmarknaden.”

Projektet riktar sig särskilt till målgrupper som traditionellt är underrepresenterade i företagssammanhang – unga kvinnor och entreprenörer med utländsk bakgrund. Vd:n för danska Kooperationen Susanne Westhausen säger:

“Det finns många unga kvinnor med utländsk bakgrund som har både vilja och fallenhet för att driva företag, men tyvärr når det traditionella företagsfrämjande systemet ofta inte ut till dessa målgrupper. Jag ser en stor potential i att få in en större diversitet av entreprenörer och glädjer mig åt att vårt projekt omfamnar mångfald”.

Samarbetet omfattar även universitet, högskolor och andra företagsfrämjande organisationer, något som Tankesmedjans Vd, Magnus Skovrind ser särskilt fram emot: 

Det är helt avgörande att företagare möts av kompetent rådgivning inom hållbarhet och kooperation, oavsett vilken sida av sundet ditt kontor är på. Hela det företagsfrämjande systemet måste lära sig att bli bättre på hjälpa de demokratiska och hållbara entreprenörerna. ”

Projektet som finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kommer att pågå från den 1 mars 2021 till den sista sept 2022. Rekryteringen av entreprenörer och företag som ska ingå i ØreXund kommer att påbörjas under våren 2021.

För mer information kontakta Elin Dagerbo på Coompanion, 0700-919141, elin.dagerbo@coompanion.se

Är du entreprenör och vill veta mer?

Är du intresserad av delta eller bara vill veta mer. Klicka på knappen så kontaktar vi dig.


Coompanion Skåne är företagsutvecklaren som främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Arbetet resulterar i företag som tar samhällsansvar och skapar positiva samhällseffekter, lokal och regional utveckling samt bidrar till mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet.

Kooperationen är en arbetsgivar- och intresseorganisation för kooperativa och sociala företag i Danmark, inklusive en rad idéburna organisationer. Kooperationen arbetar branschöverskridande med en mångfald av organisationsformer med utgångspunkt i demokratiska värderingar om deltagande och hållbarhet.

Tænketanken Demokratisk Erhverv är en tankesmedja för demokratiska verksamheter i Danmark som arbetar för att främja och skapa kunskap om demokratiskt företagande. Medlemmarna är några av Danmarks största verksamheter inom detaljhandel, bostäder, finansiering och investeringar.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!