Kooperativa värderingar visade vägen till Omsorgsförlaget

Annie och Sigrid i bildens vänstra fält, till vänster överkant Edward Wahnström och i höger nederkant är Omsorgsförlagets IKT-pedagog Susann Rasmusson.

Kooperation och kooperativa värderingar finns i alla branscher. När Annie Boström 2013 ville återuppliva Omsorgsförlaget AB valde hon att göra det i form av en ekonomisk förening tillsammans med ett nätverk av kvinnor. Alla drevs de av ett anhörigperspektiv och engagemang inom omsorgsverksamhet.

Vi ställde några frågor till Sigrid Lagander som är en av medlemmarna i det numera kooperativa företaget Omsorgsförlaget.

– Vårt arbete utgår från en helhetssyn på människan. Vi är ett utbildningsföretag och yrkeshögskola som levererar utbildning inom hälsa, skola, socialt arbete, vård och omsorg, säger Sigrid. Vi har kurser och utbildningar som vi anordnar i egen regi och yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog.   

Kunderna hos Omsorgsförlaget är främst de som är anordnare av yrkeshögskoleutbildning, kommuner och privata aktörer inom vård och omsorg. Utbildningarna är platsoberoende i och med att företaget har specialiserat sig på distansundervisning och distansutbildning. 

– Det resulterar i ett flexibelt upplägg vilket möjliggör kompetensutveckling samt ett livslångt lärande för alla, menar Sigrid.

– Vi har lång erfarenhet och en hög kompetens för att anordna utbildningar och vårt fokus ligger kring en social hållbarhet. Vi samarbetar med skickliga utbildningskonsulter över hela landet. Man väljer oss för att våra utbildningar är skräddarsydda utifrån arbetslivets kompetensbehov, är möjliga att genomföra och ger resultat, fortsätter Sigrid.  

Så började det

Viljan och engagemanget att göra skillnad för samhället och individen var incitamenten till företagets grundande. Annie Boström återupplivade Omsorgsförlaget AB 2013 och omvandlade det till en ekonomisk förening tillsammans med ett nätverk kvinnor, som alla drevs av ett anhörigperspektiv och engagemang inom omsorgsverksamhet.

– Jag träffade Annie 2014 i en kooperativ ledarskapsutbildning som Coompanion drev (Kooperativt & idéburet ledarskap, reds. anm.) och rekryterades till företaget efter utbildningen, berättar Sigrid.

Sedan dess har verksamheten arbetat med yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog och närliggande inriktningar för kompetensutveckling inom vård och omsorg. Edward Wahnström rekryterades som IT-ansvarig till företaget 2018.   

En vision om ett hållbart samhälle

Med företaget vill de tillsammans bidra till ett hållbart samhälle genom att främja mänsklig tillväxt – personlig utveckling kombinerat med yrkesmässig kompetensutveckling som ger starka verksamheter och individer i samhället.  

– Vårt koncept med kreativa, flexibla, platsoberoende och tillgängliga utbildningar ska vara det självklara alternativet för att uppnå ett livslångt lärande och hållbar kompetensförsörjning, säger Sigrid.  

Gemensamt ansvar skapar engagemang

I Omsorgsförlaget har du frihet under ansvar, men också stor möjlighet att utvecklas och få mandat att förverkliga dina drömmar.

– Företaget är en paraplyorganisation, ett socialt företag som samarbetar med andra sociala entreprenörer – vi företagar tillsammans, säger Sigrid.  

Det som gjorde att de ville driva företaget som ett kooperativ var tanken om allas lika värde och att arbeta tillsammans för något större, där de kooperativa principerna var vägledande. 

Det gemensamma ansvaret för verksamheten ger ett naturligt engagemang och vilja att driva den framåt, menar Sigrid. – Vi kompletterar varandra med våra olika bakgrunder, styrkor och kompetenser. Vi har även ett socialt entreprenörsdriv kombinerat med ett behov av att bygga vår arbetsmiljö så att det fungerar bra med våra liv. Vi delar både på att hantera svåra situationer och fröjdas kring våra framgångar utifrån ett demokratiskt tänk och ett hållbart, härligt arbetsliv.  

Sigrids råd till er som funderar på att starta företag tillsammans:
– Ha roligt, se möjligheter, prata prata prata och gör. Framför allt, gör! Våga utmanas och prova nya vägar! Ta reda på varandras kompetenser, se till att det finns en tydlig och givande uppgift samt ett lika tydligt och självklart ansvar att utvecklas tillsammans och ta sig an nya uppgifter.  

Nyfiken på mer om Omsorgsförlaget? Besök deras webb!

Vill du också starta eller utveckla något tillsammans med andra?

Prata med oss på Coompanion! Här kan du boka kostnadsfri rådgivning, var du än bor i landet!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!