HBTQ+, hållbarhet och demokrati drivkraft hos de unga delägarna i Queerkompaniet

Queerkompaniet är ett nystartat queerägt arbetarkooperativ med unga delägare som har bakgrund i Pride- och klimatrörelsen. Affärsidén är att stödja queer- och priderörelsen genom att prideprylsproduktion blir en del av Queercommunityt, istället för att produktionen drivs av utomstående kommersiella företag. Konkret sker detta genom att 10 % av alla intäkter från försäljning går endera direkt till rörelsen i enlighet med samarbetsavtal, alternativt till gemensam Community fond som i sin tur bistår med finansiering av olika ”queerändamål”. Kooperativet tillhandahåller också utbildningar företrädesvis riktat mot företag, offentliga aktörer och skolor.

– Queerkompaniet har varit en positiv utmaning i att väga idealism mot verklighet. Samarbetet med vår underleverantör har krävt stor varsamhet för att bedrivas på ett ömsesidigt sätt, berättar en av de fem medlemmarna, Astrid.

Kooperativet kan sägas ha startat som ett svar på upplevda behov avseende finansiering av de aktiviteter som man vill genomföra. De klimatsmarta lösningarna avseende återbrukat material ligger också rätt i tiden. Utbildningskonceptet blir allt mer efterfrågat, inte minst inom den kooperativa sfären, där (i skrivande stund) flera stora kooperativa företag är kunder.

Samarbetar med kvinnokooperativ

När Queerkompaniet grundades låg fokus på produktionen av flaggor. Målsättningen var att skapa ett kooperativ som kunde tillverka prideflaggor och ev. andra prideprylar på ett hållbart sätt för att delfinansiera hbtq+rörelsen. I början var tanken att all tillverkning skulle ske ”in-house” och att försäljningen skulle skötas i samarbete med ideella föreningar som anordnar prideparader runtom i Sverige.

Under 2022, kooperativets första år med försäljning, har verksamheten utvecklats. Idag står de
huvudsakligen för färgning och skärning av tyger till prideflaggor medan majoriteten av sömnaden nu görs av en samarbetspartner, Karins Döttrar, ett kvinnokooperativ i Göteborg. Tillsammans med dem har man tagit fram sömnadsmönster för flaggorna och kunnat skala upp tillverkningen.

Utbildningar med bredare fokus

I den nära framtiden, när företaget är mer ekonomiskt etablerat, vill de utveckla egna kompetens i andra sociala frågor än hbtq+ genom vidareutbildningar. Även om deras utbildningar är vinklade med queerfrågor i fokus så vill de bl.a. integrera ett anti-rasistiskt- och funkisperspektiv.

– Jag känner gemenskap tack vare de kooperativa grunderna och uppskattar människomötena i och med Queerkompaniet. Det är även tillfredsställande att vara med och göra förändringar i de
samhällsproblem vi upplever, berättar Noah, också en av medlemmarna.

”Jakten på det ostartade kooperativet”

2021 tilldelades Queerkompaniet andra priset i Värmländsk Kooperations tävling ”Jakten på det
ostartade kooperativet” där de prisades för sin affärsidé och kooperativets förväntade uppväxling liksom anammandet av de kooperativa principerna. Redan ett år efter starter är kooperativet välkänt inom queer- och Priderörelsen och likaledes i allt högre grad hos värmlänningen.

– Som den äldsta medlemmen i laget har jag mycket att lära om kooperativa samarbetsformer och kan kanske ta med mig vissa strukturella idéer till andra verksamheter jag arbetar i. I traditionella organisationsformer byggs det i mindre omfattning beslut baserat på medarbetarnas viljor. Jag ser att de kooperativa tankarna är användbara överallt – hur kan vi inom större organisationer skapa känslor av mening och sammanhang för alla medarbetare? säger Lisa G.

– Att vara med i Queerkompaniet har inspirerat mig att vilja bidra ännu mer till att queera personer ska kunna leva ett normalt liv utan begränsningar, säger Lisa G (medlem).

Läs mer om Queerkompaniet

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!