I en tid där världen står inför stora utmaningar så som klimat-, integration- och fattigdomsfrågor utvecklas också nya affärsmodeller. Likaledes växer nya affärsmodeller fram ur teknisk utveckling tex baserat på digitalisering. En annan faktor relaterat till kooperativa lösningar på utmaningar är nya möjligheter i den nya lagen om ekonomiska föreningar. Vi märker av en ökad efterfrågan på nya innovativa affärsmodeller baserat på olika kunders behov.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!