Coompanion Värmland erbjuder också rådgivning kopplat till befintliga företags affärsutveckling. Därvidlag måste vi dock följa EUs regelverk om stöd av mindre betydelse, de minimis stöd. I korthet betyder det att ni som företag inte får ha erhållit statliga subventioner om 200 000 Euro, cirka 1 800 000 kr under senaste treårsperioden, något ni måste intyga.

Mer information och länk till intyg finns här.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!