kooperativ kod

De kooperativa och ömsesidiga företagen har inom ramen för Svensk Kooperation lanserar Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Det är en kod som bygger på tydliga principer som ska rapporteras enligt modellen följ och förklara.

Koden klargör och manifesterar de kooperativa och ömsesidiga företagens särart och affärslogik. Den bidrar även till ökad transparens och gör det tydligare för medlemmar och omvärld hur kooperativa och ömsesidiga företag fungerar.

Koden är nyskapande på flera sätt och är en kod i framkant. Koden är också gemensam och branschöverskridande och ska kunna tillämpas av kooperativa och ömsesidiga företag med olika storlek, organisation och verksamhet. Koden är uppbyggd på principer istället för regler och med följ och förklara istället för följ eller förklara – och utgör därmed en modernare typ av kod.

Koden har arbetats fram i samarbete med medlemsföretagen i Svensk Kooperation.

Det är frivilligt att anta koden, och det är företagen själva, på era respektive stämmor som beslutar om detta.

Koden kan laddas ner på svenska respektive engelska.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!