Arbetsintegrerande sociala företag, ASF är ett företagande som i första hand lämpar sig för människor som av olika skäl hamnat utanför arbetsmarknaden och har möjlighet till olika former av försörjningsstöd kopplat till arbetsförmedling, försäkringskassa eller kommunens sociala enhet.

På sociala företag utgår man från 100% av vars och ens förmåga vilket i praktiken betyder att man startar och driver ett företag på affärsmässiga villkor, vari medlemmarna deltar i verksamheten utifrån förmåga. Att starta och driva ett socialt företag kräver att man har kunskaper om företagande, att man har en affärsidé och att man som likt alla andra företagare arbetar fram en affärsplan.

Coompanion Värmland har utvecklat en modell, en utbildning, för framväxt av sociala företag som används i flera regioner runt om i landet. Utbildningen är på ca 70 timmar exklusive igångsättningsfasen (uppstarten). Vanligen är det arbetsförmedlingar, kommuner eller samordningsförbund som är beställare av dessa utbildningar.

Önskas mer information om startprocesser för sociala företag erbjuder vi informationer avgiftsfritt.

Till redan befintliga ASF företag erbjuder vi utbildningar utifrån behov.

På sociala företag utgår man från 100% av vars och ens förmåga vilket i praktiken betyder att man startar och driver ett företag på affärsmässiga villkor, vari medlemmarna deltar i verksamheten utifrån förmåga. Att starta och driva ett socialt företag kräver att man har kunskaper om företagande, att man har en affärsidé och att man som likt alla andra företagare arbetar fram en affärsplan.

Coompanion Värmland har utvecklat en modell, en utbildning, för framväxt av sociala företag som används i flera regioner runt om i landet. Utbildningen är på ca 70 timmar exklusive igångsättningsfasen (uppstarten). Vanligen är det arbetsförmedlingar, kommuner eller samordningsförbund som är beställare av dessa utbildningar.

Önskas mer information om startprocesser för sociala företag erbjuder vi informationer avgiftsfritt.

Till redan befintliga ASF företag erbjuder vi utbildningar utifrån behov.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!