Här hittar du information om styrelsen, verksamheten, personalen och annat om Coompanion Värmland.

Vad kan Coompanion hjälpa dig med?

Dubbelt så roligt och hälften så svårt –förverkliga er idé tillsammans! Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta upp eller redan är igång med er verksamhet finns Coompanion här för att hjälpa er lyckas. Vi kan det mesta om företagande i olika associationsformer och är experter på kooperativt företagande, sociala företag, ekonomiska föreningar och sociala innovationer etc. Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag. Vårt erbjudande innehåller dessutom avgiftsfri rådgivning.

Hur finansieras Coompanion?

Coompanion Värmland finansieras av Region Värmland, Karlstad kommun, EU-medel, staten och våra medlemmar. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att erbjuda avgiftsfri rådgivning.

Särskilda kompetenser

Utöver ovan nämnda verksamhetsområden erbjuder vi också:

Stöd vid företagsöverlåtelser till personal, så kallat personalövertagande av företag. Ett av flera alternativ t.ex. vid generationsskifte av företag. Läs mer

Utveckla lokala energigemenskaper baserade på sol-, vind-, biogas- och vattenkraft eller en kombination av dessa. Komplettera med energilagring och laddstolpar. Energigemenskaper är under utveckling. Se här

Särskilda kompetenser finns också inom bl.a. klasskooperativ, arbetsintegrerande sociala företag och andra kooperativa organisationsmodeller.

Om kooperation

Kooperation kommer från latinet och betyder ungefär ”arbeta tillsammans”, att samverka.  Det är just samverkan som är grundstenen i ett kooperativ och det som hela verksamheten tar sin utgångspunkt i. Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande.

I Sverige finns ingen kooperativ företagsform, men associationsformen ekonomisk förening är i sin uppbyggnad skräddarsydd för kooperativt företagande och den vanligaste formen för kooperativt företagande. I dag finns det ingen särskild kooperativ företagsform i Sverige. Ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen. Se jämförelse associationsformer här.

Kooperativa värderingar

Kooperativa företag bygger på värderingarna självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den som är delägare/medlem i ett kooperativt företag.

Kooperativa principer

De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan omsätta värderingar till handling. Kooperativ runt om i världen fungerar generellt enligt samma grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen 1995. Dessa principer har sina rötter i när det första moderna kooperativet grundades 1844 i Rochdale, England. Läs mer

Personal

Kontaktuppgifter till personal hittar du här.

Styrelse

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på föreningsstämma.

Styrelsen består av:

Erik A. Eriksson, ordförande, erikavelsbol@gmail.com

Gunnel Kardemark, vice ordförande, gunnel@kardemark.se

Mirja Snider, ordinarie, mirja.snider@riksbyggen.se

Patrik Ohlsson, ordinarie, 055414900@telia.com

Thomas Andersson, ordinarie, thomas.andersson@varmland.ok.se

Magnus Hildebrand, suppleant, magnus.hildebrand@unionen.se

Johannes Wikström, suppleant, johannes.wikstrom@svenskakyrkan.se

Jenny Höglund, suppleant, jenny.hoglund@kau.se

Erika Bergkvist, ATSF ledamot, erika.bergkvist@abf.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!