- ett innovationssystem

Vi ”bygger” nu ett innovationssystem för sociala innovationer i fyra steg.​

Medfinansieras_BlaGul_350x300 kopia

Men vad är sociala innovationer?

  • EU:s definition: Sociala innovationer är nya innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar.
  • Mötesplats Social Innovation förklarar på ett enkelt vis vad det kan handla om i filmen

Vill du hitta fler exemplifieringar listas ett 70 tal här.

Piloter

Projektet är inne i en första fas där vi dels analyserar ett nuläge vari bl.a. aktörer inom det företagsfrämjande systemet bjuds in, dels för vi en dialog med olika aktörer beslutsfattare och andra om ett slags ”önskat” system.

Men redan nu kan ni som har ett gemensamt behov, ett problem eller en idé som kopplar an till samhällsutmaningar lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt komma in i systemet i form av piloter.

Anmäl sådant intresse till ann-kristine.johansson@coompanion.se

Social Innovation Värmland finansieras av:

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!