Därför väljer många unga att starta kooperativ

Därför väljer många unga att starta kooperativ

Ordet kooperation kommer från latin och betyder ”att samverka”. Och det är just det som kooperation går ut på. Genom att gå samman i ett demokratiskt styrt företag, där alla har en röst var, kan medlemmarna i ett kooperativ hitta gemensamma lösningar på ett eller flera samhällsproblem. 

Många unga som startar kooperativ idag tilltalas av värderingar som självhjälp, demokrati, rättvisa, solidaritet, jämlikhet och personligt ansvar. Sådant som kooperation bygger på. Säkert är det därför som antalet kooperativ ökar. I Sverige finns idag fler än 40 000 företag som drivs som ekonomiska föreningar. Det är den företagsform som är mest gynnsam för ett kooperativ, och även den där nystarterna ökar mest. Kooperativ ligger i tiden!

Kooperation styrs enligt de sju kooperativa principerna. Dessa är:

  1. Frivilligt och öppet medlemsskap
  2. Demokratisk medlemskontroll (en medlem, en röst)
  3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande
  4. Självständighet och oberoende
  5. Utbildning, kompetensutveckling och upplysning
  6. Samarbete mellan kooperativa företag
  7. Samhällssyn (att arbeta för en hållbar utveckling)

Är ni nyfikna på vad det innebär att starta ett kooperativ? Kanske har ni till och med redan en färdigutvecklad affärsidé? I så fall är ni varmt välkomna att höra av er till Coompanion för att få gratis rådgivning. För att kunna starta ett kooperativ behöver man vara minst tre personer, men man är välkommen till oss även om man ännu bara är en eller två.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!