Socialt ansvarsfull upphandling – kostnadsfritt webinarium 7 februari

Vi står inför stora och komplexa utmaningar för att lösa integration, kompetensbrister, skillnader mellan land och stad, och allmän service av exempelvis välfärdstjänster. För att vara en del av lösningen måste vi hitta nya gränsöverskridande samarbeten mellan offentlig, privat och idéburen sektor.

Ny lagstiftning införs från 1 januari 2023 som innebär att idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig i ett särskilt register. Dessa register gör det lättare för de upphandlande myndigheterna att reservera upphandlingar av vissa välfärsdstjänster till idéburna organisationer.

Sedan några år tillbaka är det också möjligt i Lagen om offentlig upphandling (LOU) att ställa krav i upphandlingar speciellt riktat till sociala företag. Hur har det gått och vilka är erfarenheterna?Under webbinariet kommer vi att få ta del av erfarenheter från Dalarna och vad som behöver utvecklas. Vi kommer också att få höra hur upphandlingsmyndigheten ser på frågan.

Målgrupp: Inköpare, de som arbetar med föreningsbidrag, hållbarhetsstrateger, politiker, arbetsmarknadsenheter, socialtjänsten.

Medverkar gör aktörer från Upphandlingsdialog Dalarna, Upphandlingscenter Falun/Borlänge, representanter från Falu kommun, Mora kommun och region Dalarna, Upphandlingsmyndigheten samt Coompanion Dalarna

Program:

9.30: En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling – Så kan området främjas
Kerstin Angberg Morgården, Gunnar Lyckhage Upphandlingsdialog Dalarna

Hur ser läget ut i din organisation av upphandlingar med sociala krav?
Karolina Gistö Upphandlingscenter Falun/Borlänge, Johan Eriksson Morra kommun

Vilka IOP finns i Dalarna, vad är på gång och vilka är utmaningarna?
Emilia Otterstam Falu kommun, Mikael Källman Region Dalarna

10.30 PAUS

10.45: Ny lagstiftning idéburen välfärd införs 1 januari 2023. Vad innebär den?
Sofia Åberg, Upphandlingsmyndgheten

Så ser vi på frågan och vad som behöver utvecklas i Dalarna
Bengt Sundgren, Coompanion Dalarna

Frågestund/Diskussion

12.00 Avslut

Datum

07 feb 2023
Expired!

Tid

09:30 - 12:00

Lokal tid

  • Tidszon: America/Toronto
  • Datum: 07 feb 2023
  • Tid 03:30 - 06:00

Mer info

Anmäl dig

Platser

Digitalt via Zoom
Kategori

Arrangör

Coompanion Dalarna
E-post
dalarna@coompanion.se
Anmäl dig
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!