KOSTNADSFRI UTBILDNING: BIOLYFTET

BioLyftet arrangerar, i samverkan med Coompanion och projektet SpeedUp Halland, en utbildning för företag som vill höja kunskapen om och öka sitt användande av biobaserade och återvunna material.

Utbildningen vänder sig till små och medelstora företag i Halland och omfattar två dagar som ger fördjupade kunskaper om biobaserade och återvunna material. Målet med utbildningen är att ta fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i de produkter som används i er verksamhet.

För att dagarna ska bli så värdefulla som möjligt rekommenderar vi att flera personer och gärna med olika roller från företaget deltar. Det innebär att två till fyra personer från samma företag är välkomna att delta. Här har alltså flera kollegor möjlighet att tillsammans att gå en hållbarhetsutbildning för att påbörja resan mot nya materialval.

NÄR? 18 maj 2022, kl. 09.00 -16.00, samt 2 juni 2022, kl. 09.00 – 15.15. 

VAR? Laxbutiken, Heberg. 

HUR? Mer info och anmäalan nedan. Vi behöver din intresseanmälan till kursen via formuläret nedan senast den 4 maj.

I god tid före utbildningen startar får du information om du fått plats på kursen.

Deltagande i BioLyftet är kostnadsfritt!

MER INFO OCH ANMÄLAN


Speed Up Halland vill skapa förutsättningar för små- och medelstora företag i Halland att stärka sin innovationskraft inom cirkulära lösningar och hållbara material. Syftet med projektet är att öka takten på innovationsprocessen från idé till kommersialiserad produkt, samt att vägleda företag så att deras hållbara idéer kan skalas upp snabbare. Deltagande företag erbjuds praktiskt affärsstöd och prototyputveckling i testmiljöer. Speed Up Halland finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland och drivs av Coompanion Halland och The Loop Factory. Läs mer: https://www.impacthouse.se/speedup

BioLyftet är initierat av BioInnovation, ett strategiskt innovationsprogram grundat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden, samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Läs mer på http://www.bioinnovation.se/ 

Datum

18 maj 2022 - 02 jun 2022
Expired!

Tid

09:00 - 16:00

Lokal tid

  • Tidszon: America/Los_Angeles
  • Datum: 18 maj 2022 - 02 jun 2022
  • Tid 00:00 - 07:00

Platser

Laxbutiken
Heberg
Kategori

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!