Konferens medarbetarövertagande

KONFERENS: Generationsskifte i företaget eller ny ägare?

Finns det risk att lönsamma företag pensioneras tillsammans med ägarna?

Pensionen närmade sig och framtiden var osäker för Krister Källström och hans företag och livsverk Maskinsystem AB. Vem skulle ta över? Och hur skulle han kunna rädda den så viktiga lokala identiteten? Lösningen blev ett personalövertagande, där femton av de dåvarande sexton medarbetarna på företaget tog över verksamheten.
– Om vi blivit uppköpta är det inte säkert att vi funnits idag, säger Dan Kjellberg, vd sedan 2011.

Sverige står inför en enorm utmaning i generationsskifte. I mer än halva landet är cirka 70 % av Sveriges företagare äldre än 50 år, och 35 % har redan passerat pensionsåldern. Var femte företagsledare i Dalarna är 65+, visar Företagarnas rapport (2017) ”Ägar-och generationsskifte i svenska företag – överlåtelse eller avslut”. Vem ska ta över? Hur gör man på bästa sätt? Hur gör andra? Sverige pekas ofta ut som ett av världens mest innovativa länder. Men det finns ett område där Sverige ligger långt efter: ägarmodeller som lyfter fram medarbetarägande. Medarbetarägande är ett perspektiv som mer eller mindre saknas i den svenska debatten. Ser vi oss omkring i vår omvärld saknas dock inte exempel och förebilder.

Coompanion vill här lyfta fram alternativa modeller som innebär att personalen tar över företaget från den tidigare ägaren. Idag ser vi dessa alternativa affärsmodeller utvecklas och bli framgångsrika i land efter land. Modeller som Employee ownership (GB), TransfertoCOOPS (FR) och ESOPS liksom UnionCOOP i USA är några sådana exempel. Gemensam nämnare är ”demokratiskt medarbetarägande”. Varför skulle vi inte i Sverige kunna erbjuda de anställda förutsättningar att skapa tillväxt i företaget och sin bygd – genom att de själva tar över företaget? Kan vi i Sverige erbjuda anställda rimliga förutsättningar att köpa företaget, när annan köpare saknas och inga arvingar finns som vill ta över?
VARMT VÄLKOMMEN TILL en inspirerande eftermiddag där du får aktuella erfarenheter inom området, kunskap om processen kring ägarskifte samt praktiska tips och lärdomar.

Tid: tisdag 1 september kl 12-16, vi börjar med lunch kl 12:00, programmet startar kl 12:45
Plats: Dalarna Science Park, Borlänge, Forskargatan 3 – alt. delta via videolänk!
Anmälan, senast 24 augusti via denna länk 

Konferensen är kostnadsfri. Vid förhinder är det viktigt att du meddelar oss i god tid. Om du anmält dig och uteblir från konferensen utan att meddela oss, fakturerar vi dig 300 kr exkl moms.

PROGRAM

Dan Kjellberg Maskinsystem AB. Pensionen närmade sig och framtiden var osäker för Krister Källström och hans företag och livsverk Maskinsystem AB. Vem skulle ta över? Och hur skulle han kunna rädda den så viktiga lokala identiteten? Lösningen blev ett personalövertagande, där femton av de dåvarande sexton medarbetarna på företaget tog över verksamheten.
– Om vi blivit uppköpta är det inte säkert att vi funnits idag, säger Dan Kjellberg, vd sedan 2011. Kom och lyssna till hans erfarenheter gällande personalägt företag.

Sophie Nachemson-Ekwall, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, med en bakgrund inom bolagsstyrning, företagsförvärv och 20 år som prisbelönt ekonomijournalist. Hon är författare till flera böcker som lyfter fram värdet av en mångfald av ägarmodeller, inklusive kooperativ. 2018 kom hon ut med boken ”Ett Sverige där anställda äger” där hon lyfter fram personalägande i olika former och argumenterar för att den svenska ekonomin såväl som samhället skulle fungera bättre med mer av personalägande.

Thomas Eriksson, VD Solbackshöjden AB, med bakgrund som bankchef, arbetar nu med uppdrag inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Mathias Bergqvist, rådgivare projekt Hållbar tillväxt, Almi Gävle Dalarna. Projektets uppgift är bland annat att stödja och skapa bättre förutsättningar för ägarskiften i små och medelstora företag. Vilka erfarenheter och lärande har man skaffat sig och hur kan det samspela med initiativ för att sprida modeller för medarbetarägande?

Leif Tyrén, verksamhetsledare Coompanion Värmland – Likt flertalet länder behöver vi kompletterande affärsmodeller för personalövertagande t.ex. i samband med generationsskifte. I annat fall riskerar vi att lönsamma företag med anställda pensioneras med dess ägare, inte minst utanför storstadsområdena. Hur kan en sådan affärsmodell se ut och i så fall fungerar det i praktiken?

Coompanion Dalarna genomför en förstudie för att undersöka intresse och förutsättningar hos länets företagare att utveckla innovativa kooperativa affärsmodeller, testade i omvärlden, för att bidra till hållbar tillväxt.

Datum

01 sep 2020
Expired!

Tid

12:00 - 18:00

Lokal tid

  • Tidszon: America/New_York
  • Datum: 01 sep 2020
  • Tid 06:00 - 12:00

Mer info

Anmäl dig här

Platser

Dalarna Science Park
Forskargatan 3, Borlänge
Webbplats
https://www.dalarnasciencepark.se/

Platser 2

Online
Kategori
Anmäl dig här
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!