ASF Akademin

Vi gör arbetsintegrerande sociala företag ännu bättre på att leverera arbetsmarknads- och rehabiliteringstjänster! Vill du vara med?

Kontakta oss!

 

Bli en ännu bättre ledare för sociala företag!

Lär dig ge rätt stöd till dina medarbetare och göra bättre affärer!

Läs mer

Verktyg för partners och deltagare

Här kan du ladda hem mallar, logotyper och andra användbara verktyg för ASF Akademin.

Läs mer

Det här vill vi

Tänk om arbetsintegrerande sociala företag (ASF) vore ett självklart val för varje myndighet som ska stötta personer till arbete! Om företagen kvalitetssäkrar sina tjänster inom arbetsträning och har ett ledarskap som är anpassad efter företagets unika förutsättningar – då kan varje individ utvecklas på ett tryggt sätt och bli bättre rustad för framtida jobbutmaningar.

Projektet ska också ge verktyg för ledarskapet som krävs i ett socialt företag. Det kräver självkännedom, kunskap om gruppdynamik och tålamod för att stötta individer som ska göra en resa in på arbetsmarknaden – tillsammans med andra.

ASF i hela Sverige kan vara med

Eftersom projektet är nationellt kan de flesta sociala företag i Sverige vara med! Hittills är 150 företag anmälda, men det finns plats för fler! Utbildningarna kommer att hållas på ett tiotal orter beroende på vilka företag som anmält sig.

I projektets referensgrupp ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKL, Tillväxtverket, Skoopi, Certasf och Coompanion. Coompanion Sverige är projektägare.

Projektet pågår från våren 2018 till våren 2020 och har stöd från Svenska ESF-rådet.

 

Det här gör vi!

ASF Akademin erbjuder kompetensutveckling till företag runt om i landet för att arbetsträningen ska bli ännu bättre och kvalitetssäkrad. Projektet rustar även ledare i företagen för att kunna möta de unika förutsättningar som finns i just sociala företag.

Vi arbetar nära myndigheter, som till exempel Arbetsförmedlingen, för att företagens tjänster ska motsvara vad myndigheterna kräver.

 

 

Bakgrund

ASF Akademin är en fortsättning på PIACS – också ett ESF-projekt. Där fann man ett behov av att säkra idéburna organisationers metoder för arbetsträning.

Man såg också brister i samverkan mellan de idéburna, myndigheterna och näringslivet som gör att de idéburna inte kan göra så mycket som de borde kunna för att skapa en inkluderande arbetsmarknad.

Forskarsamhället har också missat kopplingen mellan idéburna organisationer och arbetsmarknaden, menade författarna av slutrapporten.

 

 

ASF Akademins tre delar

Ledarskapsutbildning

Syftet är att lära mer om hur ledarskapet kan anpassa sig utifrån gruppens behov och samtidigt skapa hållbar affärsutveckling.

Läs mer

Kvalitetssäkrad arbetsträning

Stöd och utveckling för den som har ansvar för arbetsträningen i sitt sociala företag. Målet är att kvalitetssäkra arbetsträningen på företagen så att den når upp till myndigheternas krav och krav på certifiering.

Läs mer

Validering

Vi ska ta fram ett system för validering som gör att deltagarna kan få sin kompetens dokumenterad. Precis som för certifieringen finns här tidigare erfarenheter att ta till vara på från partnerskapet.

Sociala företag – det självklara valet!

Vi har som mål att arbetsintegrerande sociala företag blir en självklar och mer anlitad resurs. Det kan till exempel innebära att ASF är en  del av Arbetsförmedlingens programpaket, vuxenutbildning eller i nationella insatser genom folkhögskolor och folkbildning.

Referens- och styrgrupp

Coompanion Sverige är projektägare. I referens- och styrgrupp ingår: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKL och Skoopi, Svenska Branschorganisationen Certifierade Arbetsintegrerande Sociala Företag och Tillväxtverket.

Kontakt

Projektledare Sara Isaksson
telefon:  0701-42 66 08

Delprojektledare Eleni Wigsén
telefon: 0738-00 03 92

Delprojektledare Sven Bartilsson
telefon: 031-744 01 62

Administratör Sebastian Öhman
telefon: 076-379 14 68

Gävleborg & Dalarna

Elin Bogren
elin.bogren@coompanion.se
070-320 69 10

 

Uppsala, Södermanland, Skåne, Kronoberg och Gotland

Malin Rindeskär (ledarprogrammet)
073-363 89 51
malin.rindeskar@coompanion.se

Eleni Wigsén (arbetsträning)
073-800 03 92
eleni.wigsen@coompanion.se

 

Örebro & Värmland

Josephine Hedlund
josephine.hedlund@coompanion.se
076-050 12 34

 

Norrbotten & Västerbotten

Caroline Kjellgren
caroline.kjellgren@coompanion.se
070-333 5632

Östergötland, Jönköping, Kalmar och Blekinge

Gunilla Weinerhall
gunilla.weinerhall@coompanion.se
070-756 84 95

 

Halland, Göteborg, Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg

Diana Ghinea
diana.ghinea@coompanion.se
073-375 62 05

 

Jämtland & Västernorrland

Jessica Ottosson
jessica.ottosson@coompanion.se
070-311 20 57

Hitta ditt lokala Coompanion-kontor!