Vi vill stärka kooperativen och de sociala företagens roll i vår region. Därför arbetar vi med flera projekt i Göteborgsregionen, tillsammans med företag, myndigheter och andra partners. Här kan du läsa om projekt i Göteborgsregionen.

Läs mer om hur vi arbetar med projekt

Test Box

Testbäddar för samhällets utmaningar

Projektet utforskar behovet och utformningen av en ”mjuk” testbädd som ger kvinnor med tjänsteidéer/företag i nordöstra Göteborg öka möjlighet att praktiskt testa, utveckla och validera sina företagsidéer innan start.
Testbädden Testbox ska genom innehåll och målgrupp bidra till att innovera, demokratisera och öka jämställdheten i dagens testbäddsystem.

bunkern bokar

Bunkern Bokar

I vårt nya projekt Bunkern Bokar ska vi starta upp ett bokningsbolag för lokala musiker och utbilda personer med funktionsvariationer för att arbeta tillsammans med artister och arrangörer. Just nu söker vi deltagare! Projektet pågår i tre år. Kontakta oss om du har några frågor eller om du vill vara med i projektet!

Express projekt i göteborgsregionen

EXPRESS

Med vårt nya utbytesprojekt vill vi skapa nya möjligheter för unga migranter och flyktingar att starta och driva företag. Det gör vi genom att dela erfarenheter tillsammans med partners i Italien, Spanien, Grekland, Belgien, Frankrike och Tyskland.

EU Smart Composer

Samhället ställer nya krav på musiker och kompositörer. I projektet EU Smart Composer ska vi ta fram metoder för att stödja musiklärare för att de bättre ska kunna rusta studenterna inom entreprenörskap, digital marknadsföring och varumärkesarbete. Allt för att de ska lyckas på dagens arbetsmarknad.

Var med och testa delar av EU Smart Composers entreprenörsprogram för blivande kompositörer av ny klassik musik! Den 25 november kör vi en Svensk Pilotomgång av programmet! Läs mer och anmäl dig

Finansiär: Erasmus+
Partners: Coompanion Göteborgsregionen, Wazo Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative, Abbaye Aux Dames – La Cite Musicale- Saintes, Le LABA – Centre of expertise specialising in European funding, RESEO – European Network for Opera and Dance Education

Läs mer på eusmartcomposer.eu

Convoy Väst

Convoy Väst

Convoy Väst ger människor chansen att utveckla sin affärsidé tills de är redo att dra igång sitt egna företag. Som egenanställd kan man i lugn och ro testa och marknadsföra sina idéer, hitta kunder och lära sig mer om att driva företag – utan att starta företag! I Convoy gör vi det dessutom på ett kooperativt sätt.

Sharing Cities

Vi arbetar tillsammans med ett stort partnerskap för att utveckla delningsekonomin, i testbäddar där kompetens, branscher, problemägare och användare möts för att utveckla framtida lösningar snabbare. I Göteborg stöttar vi flera initiativ, såsom Leksaksbiblioteket, och i stadsutvecklingen av nya Masthuggskajen är ambitionen att minska konsumtion genom ökad delning. De andra svenska storstäderna och Umeå deltar i projektet.

CoopCamp

I projektet Coopcamp jobbar vi tillsammans med andra Europeiska länder för att utveckla metoder som förmedlar kunskap om kooperativ, deras värderingar, funktion och uppläggning. Vi fokuserar på det kooperativa företaget som ett etiskt alternativ till andra former av entreprenörskap.

Små hus som verktyg för hållbart byggande & platsutveckling

Projektet ska genom medskapande och inkluderande arbetssätt bidra till utveckling av hållbara bygg- och bostadslösningar genom att utforska och testa Tiny Houses som verktyg för främjainnovationskraft och entreprenörskap inom återbruksbyggande och hållbar platsutveckling.

Finansiär: Västra Götalandsregionen

Partners:
Egnahemsfabriken på Tjörn
Bygga & Bo i Natur – Innovationsverkstad
Byar och Kvarter

Läs mer

Tidigare projekt

Samverkan för att utveckla rådgivning för hästföretagare

Tillsammans med flera andra aktörer utvecklar vi ett långsiktigt hållbart rådgivningskoncept för hästföretagare genom att skapa en gemensam digital plattform där hästföretagare kan hitta rådgivning för att starta, driva, utveckla eller avveckla sitt företag.

Finansiär: Jordbruksverket
Partners: LRF Väst, Ludvig & CO,
Anthesis, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Coompanion Göteborgsregionen.

Läs mer

ASF Akademin

Det nya projektet ASF Akademin utbildar företag runt om i landet för att arbetsträningen ska bli ännu bättre och kvalitetssäkrad. Projektet utbildar även ledare i företagen för att kunna möta de unika förutsättningar som finns i just sociala företag.

Läs mer

1000 jobb

1000 Jobb – Grundsteget

Vår vision: 2020 ska det finnas minst 1000 anställda i sociala företag i Göteborgsregionen. Projektet ska skapa tillväxt i befintliga sociala, starta nya företag och höja kunskapen om socialt företagande hos myndigheter.

Läs mer

Collaborative Financial Readiness

Är ni ett socialt företag? Växla upp er samhällsnytta – vi gör er redo för en investering!

Läs mer

stadslandet

Stadslandet

Med sitt läge mellan stad och landsbygd kan Göteborgs norra stadsdelar ses som framtidsområden för innovativ stadsutveckling. I Stadslandet möts stad och land i innovation och affärsutveckling kring livsmedel, turism, logistik och gröna näringar. Vi kommer att fortsätta arbetet som påbörjats i projektet tillsammans med Studiefrämjandet och Hela Sverige Ska Leva. (Finansiär: Europeiska unionens regionala utvecklingsfond)

Läs mer

projekt i göteborgsregionen divercity

Divercity – Byggemenskaper

En byggemenskap är en grupp människor som tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. I projektet DIVERCITY samverkar 19 organisationer med att bana väg för fler byggemenskaper i Sverige.

Läs mer

Fler Arbetsintegrerade Företag i Västra Götaland!

Ett projekt som genomförs i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och fyra Coompanion-kontor. Projektet ska bidra till att fler människor inkluderas på arbetsmarknaden genom arbetsintegrerade sociala företag (ASF).

Läs mer

KRAFT: Kraftfullt ekosystem för sociala företag i Västra Götaland

Tillsammans med Västra Götalandsregionen och våra Coompanion­kollegor i regionen ska vi öka den sociala hållbarheten i regionen genom mer sociala innovationer och fler företag. Projektet ska vidga företagens marknad genom riktad upphandling, ge dem verktyg för att öka försäljningen och utveckla ett ekosystem för social innovation. KRAFT är ett av Tillväxtverkets 17 regionala projekt, en del av regeringens strategi för socialt företagande. (Finansiär: Tillväxtverket)

Så arbetar vi med projekt i Göteborgsregionen

Varför jobbar Coompanion med projekt? Jo, för att i slutändan ska vår projektverksamhet gynna våra medlemmar och företagen i Göteborgsregionen. I projekten vässar vi vår kompetens till vår företagsrådgivning och testar nya idéer.

diana ghinea coompanion

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Diana Ghinea, utvecklingsstrateg
diana.ghinea@coompanion.se
0733-75 62 05

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!