Coompanion Mälardalen utvecklar strategier och är en del av den stödjande strukturen samt ger kostnadsfri rådgivning till sociala företag/entreprenörer i Örebro och Västmanlands län. Detta sker i samverkan med, och är till del finansierat av Region Västmanland och Region Örebro län.

Vad är socialt företagande?

Den gemensamma drivkraften för sociala företag är att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Den egna ekonomiska vinsten står inte i centrum. Målet för sociala företag är att bidra till ett samhälle som inkluderar och är hållbart. Sociala företag består av allt från start-up företag till aktörer inom den ideella sektorn.

Kännetecken för sociala företag:

  • deras affär är ett medel för att skapa samhällsnytta
  • de mäter sina resultaten i samhällsnyttiga mål
  • det mesta av överskottet går tillbaka till verksamheten

Arbetar du med upphandling och inköp?

Vi utvecklar just nu en sida som ska göra det lättare för dig att samarbeta med och handa av sociala företag.
Följ processen på den här sidan!

Så länge kan ni kolla på dessa filmer!

Hur kan ni skapa riktig samhällsnytta i er region eller kommun genom att handla av sociala företag? Under den här fliken kommer vi att ge ett antal goda exempel och berätta mer om vad ett socialt företag egentligen är.

Här kommer vi att samla ett register med sociala företag i Västmanland.

Hur går det till när man gör en upphandling som är speciellt inriktad på sociala företag? Här kommer vi ge exempel på hur andra kommuner och regioner har gjort, och hjälpa er på vägen – steg för steg.

Har du några frågor?

Ta gärna kontakt med oss om du är nyfiken eller har frågor om materialet som vi presenterar på den här sidan.

Johan Larsson
Coompanion Västmanland

070-643 43 98
johan.larsson@coompanion.se

tillväxtverkets logotyp