Arbetar du med upphandling och inköp? Vi utvecklar just nu en sida som ska göra det lättare för dig att samarbeta med och handa av sociala företag.

Följ processen på den här sidan!

Hur kan ni skapa riktig samhällsnytta i er region eller kommun genom att handla av sociala företag? Under den här fliken kommer vi att ge ett antal goda exempel och berätta mer om vad ett socialt företag egentligen är.

Här kommer vi att samla ett register med sociala företag i Västmanland.

Hur går det till när man gör en upphandling som är speciellt inriktad på sociala företag? Här kommer vi ge exempel på hur andra kommuner och regioner har gjort, och hjälpa er på vägen – steg för steg.

Har du några frågor?

Ta gärna kontakt med oss om du är nyfiken eller har frågor om materialet som vi presenterar på den här sidan.

Johan Larsson
Coompanion Västmanland

070-643 43 98
johan.larsson@coompanion.se

tillväxtverkets logotyp