Genom att göra affärer med sociala företag skapar indirekt samhällsnytta och positiva effekter för många utsatta grupper. På den här sidan hittar du information och kunskap om vad socialt företagande är och vilken nytta de kan göra.

Vad är ett socialt företag?

Sociala företag har som drivkraft att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Den egna ekonomiska vinsten står inte i centrum. Målet för sociala företag är att bidra till ett inkluderande och hållbart samhälle.

Sociala företag består av allt från start-up företag till aktörer inom den ideella sektorn. De kan exempelvis arbeta för en levande landsbygd, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad.

Vilken nytta kan sociala företag skapa?

Företag skapar samhällsnytta och en ny chans för människor

Vägen ut! kooperativen är Sveriges största franchisekedja av sociala företag. De säljer miljövänliga produkter och tjänster – och samtidigt skapas arbete åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Eller som de säger själva: Bidragstagare
blir företagare.

Läs mer

Podcast: Därför behövs sociala företag

Vad är socialt företagande och varför behövs det? Rebecka Hinn som arbetat med att stärka socialt företagande och samhällsentreprenörskap i Sverige delar med sig av sin kunskap.

Läs mer

Så kan företagen mäta sin samhällsnytta

Effektfullt verkar för att organisationer från alla sektorer ska stärka sin förmåga att mäta, analysera och synliggöra sina effekter på människor och miljö, samt använda resultaten för att lära och göra ännu större nytta.

Läs mer

Videor om sociala företag

Kännetecken för sociala företag:

Arbetar du med upphandling och inköp?

Vi har samlat information som ska göra det lättare för dig att samarbeta med och handla av sociala företag.

Läs mer

Hur mäter man samhällsnytta?

För att visa att ett företag eller en organisation verkligen bidrar till samhällsnyttan så måste de också mäta vad de åstadkommer! Coompanion har tagit fram en metodguide för att kommunicera och mäta samhällsnytta.

Ladda ner guiden!

Så-mäter-ni-er-samhällsnytta-och-därför-ska-ni-göra-det

Den här webbsidan drivs i samarbete mellan:

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!