Föreningen som satte Edeforsbygden på kartan

Alla vägar bär till Harads! Här är föreningen som har satt Harads och Edeforsbygden på kartan – i Bodens kommun, Norrbotten. Med siktet högre ställt än någonsin ska nu Harads bli världens mest hållbara high-end destination.

Med utvecklad lokal service via Servicepunkten skapar föreningen både vilja, möjligheter och förutsättningar för att leva och bo kvar på landsbygden. Via Servicepunkten, som drivs på uppdrag av Bodens kommun, erbjuds invånarna t ex olika mötesplatser, aktiviteter, hjälp med att utföra digitala tjänster mm. Under 2020 har Servicepunktens lokaler genomgått en stor förändring för att bli en attraktiv mötesplats för boende och företagare i Edeforsbygden. Nästa steg är ett “working space” där kurser och workshops kan hållas. 

Föreningen har genom åren drivit ett flertal projekt och verksamheter för att stötta lokala företag, underlätta nyetableringar, utveckla den offentliga servicen i bygden, främja integration och lyfta kultur och besöksnäring. Inget talar för någon paus på grund av pandemi eller så. Bara under det senaste året har föreningen initierat ett flertal projekt, bl a på temat integration, inkluderande samhällsutveckling, kultur & kreativa näringar.

Nu genomförs också projektet VISION 2030, där föreningen jobbar i nära samarbete med kommunen att ta fram en handlingsplan och strategier för fortsatt utveckling i bygden fram till år 2030.

Föreningen räds heller inte att använda de nya digitala kanaler som står till buds. I podden “Alla vägar bär till Harads” lyfter man kulturfrågor som berör trakten. 

I samarbete med Bodens kommun jobbar föreningen nu aktivt med projektet att göra Harads till världens mesta hållbara high-end destination. Sikta mot stjärnorna är bara förordet!

Läs mer om Edeforsbygden

Fler kooperativa stories

Vill ni också förverkliga en idé tillsammans?

Hos Coompanion får ni kostnadsfri rådgivning när ni vill starta och driva företag tillsammans. Vi hjälper er att vässa er idé, välja bolagsform, diskutera möjligheter kring finansiering, hur samarbetet ska organiseras, hur ni hittar andra företag att samverka med, samt kompetensutveckling och stöd när ni planerar att expandera.

Hitta din närmsta rådgivare här

Vill du veta mer om schysst företagande – kooperation? Läs mer här!

Translate »