Bo- och byggemenskaper – hur kan vi bygga hållbart tillsammans?


Coompanion Dalarna bjuder in till ett digitalt seminarium om bo- och byggemenskaper. Vi får lyssna till Ingrid Westerfors, projektledare Divercity i Coompanion Göteborgsregionen och Lisa Fröbel, Bysjöstrands Ekoby. Coompanion Dalarna presenterar även projekt Byhotell, som genom samverkan mellan besöksnäringsföretag ska tillskapa besöksnäringsboende i fem byar i Dalarna.

I såväl landsbygd som stad behöver vi hitta nya sätt att skapa bostäder på. Samtidigt behöver bostäderna hjälpa oss att leva hållbart, både miljömässigt och socialt, och bidra till fler samhällsmål. Runt om i landet växer en spännande kooperativ rörelse av bygg- och bogemenskaper fram och det finns mycket inspiration och kunskap att hämta, som kan hjälpa oss att lösa bostadsutmaningar. I Dalarna är behovet av bostäder och alternativa lösningar också stort vilket bekräftas gång på gång i våra projekt på landsbygden där frågan har hög prioritet. Även länets växande besöksnäring har behov av att tillskapa mer boende.

Läs mer i inbjudan (pdf)

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!