Musik för en bättre värld

Psykisk ohälsa är något som drabbar, inte bara en enskild individ, utan även den som är anhörig. Det finns ett stigma som är kopplat till området som påverkar vårt samhälle och våra relationer negativt. Som artist, textförfattare och entreprenör och med egen erfarenhet från området, började Josefin Wikevand att fundera på hur hon skulle kunna bidra till en positiv förändring.

När Josefin tog kontakt med Coompanion Halland så hade hon en idé om en musikalisk föreläsning, en upplevelse som skulle ge kunskap och skapa medvetenhet om hur det är att leva med psykisk ohälsa och hur det är att befinna sig som anhörig till någon som drabbats. Med sin musikaliska föreläsning vill Josefin bryta stigmat som finns, förmedla en känsla av att vi inte står ensamma med vår upplevelse och hon vill inspirera oss som lyssnar att våga prata mer om ämnet.

Josefin har varit en av deltagarna i Coompanion Hallands affärsutvecklingsprogram Impact Business Loop som vänder sig till entreprenörer som med sina verksamheter skapar både samhällsnytta så väl som affärsnytta.

”Affärsutvecklingsprogrammet har varit ett värdefullt verktyg för mig. Jag fick både teoretisk och praktisk kunskap om saker som jag egentligen inte brinner för, men som är ovärderligt att ha med sig. Det har handlat om att sätta ihop en budget eller att definiera och identifiera sina målgrupper. Jag har också fått lära mig om prissättning i allmänhet och om att värdera min tid. Nu förstår jag bättre hela affärsmodellsprocessen.”

Stora komplexa samhällsutmaningar är inte något man löser som en enskild entreprenör och det finns många organisationer som arbetar inom området psykisk ohälsa. Som enskild entreprenör kan det vara svårt att navigera i systemet och att hitta fram till kunder och samarbetspartners.

”Coompanion Hallands nätverk har varit ett viktigt stöd på hela min resa. Nätverket har bestått av både de andra företagen i affärsutvecklingsprogrammet, men också Coompanion Hallands redan etablerade nätverk och samarbetspartners. Jag fick till exempel möjlighet att testa en del av min musikaliska föreläsning under ett stort hållbarhetsevent. Detta gav mig ny kunskap, erfarenhet och jag fick dessutom kontakt med en duktig pianist som jag skulle vilja arbeta mer med framöver.”

Att starta och driva ett företag inom de kulturella och kreativa näringarna kan vara utmanande. Josefin lyfter fram känslan av att det man gör inte får kosta pengar. Det kan vara svårt att hitta en prissättning som är hållbar och att värdera och sälja sitt eget erbjudande som är så starkt kopplad till den egna personen. Josefin beskriver också att det kan vara svårt att nå ut och den pågående pandemin har dessutom inneburit ytterligare utmaningar i form av inställda gig.

”För mig som är en person som brinner för de mänskliga mötena och de mer fysiska upplevelserna så har det varit en stor utmaning att anpassa mina erbjudanden till en ny digital verklighet. Att få möjlighet att få stöd kring detta har det varit extra värdefullt. Jag har till exempel fått möjlighet att testa min musikaliska föreläsning i en digital studio som Coompanion byggt upp i sina lokaler på Impact House Halland i Varberg. Nu känner jag att jag kan nå ut till mina kunder på ett nytt och effektivt sätt.”

Josefin kommer fortsätta skapa scenkonst och musik som främjar välbefinnande och belyser viktiga ämnen. En dröm vore att få producera och skriva en musikal tillsammans med Lin-Manuel Miranda eller Benny Andersson med premiär på Operahuset i Sydney och givetvis som en av huvudrollsinnehavarna.

Här kan du få kontakt med Josefin:

www.josefinwikevand.com

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!