Det våras för social ekonomi!

Inom projektet Goodlash som drivs av Navet Science Center, Coompanion Sjuhärad och Science Park Borås skapas en mötesplats för social innovation där medborgare, aktörer i civilsamhället, offentlig verksamhet, forskning och företag kan mötas på lika villkor från olika bakgrund och perspektiv i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Inom initiativet utvecklas tvärsektoriell samverkan som skall stärka vår kapacitet och förmåga att stötta civilsamhällets sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad, med unga i fokus.

För att få igång dessa möten har teamet bakom initiativet nu initierat CO-Lab, ett kreativt innovationslabb med syfte att skapa en “Goodlash” av tankar, idéer, prototyper och sociala innovationer för det samhälle vi vill leva i. Hjärtat i Goodlash projektet är just att involvera unga, att belysa deras tankar, åsikter och idéer. Därför stannar inte dialogen här, nu är det dags att bjuda in ungdomsrepresentanter för att säga sitt. Inom Goodlash hålls därför nu så kallade Missions workshops och hackathons, som kommer att utföras med och för ungdomar, för att gå på djupet i frågor som rör social innovation och social hållbarhet.

Läs mer om arbetet med unga här

Lyssna på podden om social ekonomi

Hur skapas ett demokratiskt hållbart samhälle, där allas röster får höras? I en podcast-serie i samarbete med Goodlash och Coompanion-podden, tar dessa ämnen upp! Lyssna på senaste avsnittet med Ulrika Nilsson, från Science Park Borås, som är en av initiativtagarna till Goodlash, och Diana Ghinea, utvecklingsstrateg inom Coompanion Göteborg. Tillsammans reder de ut begreppet social ekonomi och pratar om Handlingsplanen för social ekonomi som EU-kommissionen presenterade i december 2021.

Om Goodlash

Genom projektet Goodlash etableras en samhällsinkubator i syfte att stötta civilsamhällets kulturella och sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad. Målsättningen är att utveckla tvärsektoriell samverkan i syfte att stärka vår kapacitet och förmåga att stötta civilsamhällets sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad (Västra Götaland och nationellt). 

Initiativet finansieras av Vinnova och drivs av Coompanion Sjuhärad, Navet Science Center och Science Park Borås.

Läs mer om Goodlash här

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!