Coompanion Värmland och dataskyddsförordningen, GDPR

Vi behöver ditt medgivande

För nystartsrådgivning

Med anledning av dataskyddsförordningen, GDPR, behöver vi inhämta Ditt medgivande i sammanhang som handlar om Coompanion Värmlands återrapportering till uppdragsgivare.

Vi lagrar data på följande vis:

För att kunna lägga in dig som kund i vårt kundregister och återrapportera behöver vi
ditt medgivande:

Läs mer om Coompanion Värmlands arbete relaterat till dataskyddsförordningen, GDPR på hemsidan

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!