Idag har Värmländsk Kooperation delat ut pris till årets kooperativ 2022

Motivering

Årets kooperativ 2022

 

Årets kooperativ är ett nystartat kooperativ som så sent som i fjol, 2021, erhöll ett andra pris i Värmländsk Kooperations tävling ”Jakten på det Ostartade Kooperativet”.

Kooperativet, som är ett personalägt kooperativ med unga delägare som har sin bakgrund i Pride- och klimatrörelsen vars verksamhet, av juryn bedömts, tydlig koppla an till såväl de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, som till de kooperativa principerna.

Affärsidén har sin utgångspunkt i att stödja queer- och priderörelsen genom att pridepryls-produktion blir en del av Queercommunityt i stället för att produktionen drivs av utomstående kommersiella företag.

Konkret sker detta genom att 10 % av alla intäkter från försäljning går endera direkt till rörelsen i enlighet med samarbetsavtal, alternativt till gemensam Community fond som i sin tur bistår med finansiering av olika ”queerändamål”. Kooperativet tillhandahåller också utbildningar företrädesvis riktat mot företag, offentliga aktörer och skolor.

Kooperativet kan sägas ha startat som ett svar på upplevda behov avseende finansiering av de aktiviteter som man vill genomföra. De klimatsmarta lösningarna t.ex. med återbrukat material ligger också rätt i tiden. I produktionen har man redan nu ett samarbete med ett annat kooperativ, Karins döttrar i Göteborg, där majoritet av all sömnad sker.

Utbildningskonceptet blir allt mer efterfrågat, inte minst inom den kooperativa sfären, där tex flera av Värmländsk Kooperations medlemmar är kunder.

Årets kooperativ är ännu ett exempel på hur kooperativa företag bidrar till en bättre värld!

Årets kooperativ är arbetskooperativet Queerkompaniet ekonomisk förening.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!