Idag har Värmländsk Kooperation delat ut pris till årets kooperativa eldsjäl

Motivering 2022 års Kooperativa Eldsjäl

 

Årets Eldsjäl är en eldsjäl som i sin vardag strategiskt arbetar för att stärka och utveckla  människor. Ett arbete som har skapat och skapar stor skillnad för många människor inom det kommunala verksamhetsområdet.

Genom sin klokskap, sitt stora engagemang och modiga framåtsträvande inom en traditionell verksamhet, har årets eldsjäl banat väg för nytänkande genom kooperation på ett innovativt sätt. Med stöd av eldsjälens målmedvetna och inkluderande insatser har det arbetsintegrerande sociala kooperativet JösseNavet, kunnat utvecklas och växa till det stora och inkluderande kooperativ det är idag. JösseNavet är idag Värmlands största arbetsintegrerande sociala kooperativ med tre verksamhetsben på tre orter med tretton anställda. Inom ramarna för de tre olika affärsområdena tillhandahåller man också

arbetsträning och meningsfull sysselsättning för ett trettiotal personer i Eda och Arvika

kommun. En Kooperation som bidragit till ökat välmående hos många, som visar hur kooperation bidrar till en bättre värld, vari eldsjälen haft en avgörande betydelse.

 

2022 års Kooperativa Eldsjäl heter Anders Boström

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!