Sverige har två år på sig att utveckla nationella strategier för social ekonomi

Nationell plan för social ekonomi

Baserat på av EU kommissionens beslutade action plan on social economy (öppna länken här) har nu medlemsländerna, däribland Sverige två år på sig att utveckla en nationell strategi för social ekonomi.

I uppdraget ligger att:

  • Säkerställa gynnsamma villkor såsom lagar, regler och dess tillämpning för aktörer inom den sociala ekonomin, dvs kooperativa- och sociala företag liksom idéburen sektor.
  • Lyfta och synliggöra dessa aktörers bidrag till samhället, dess samhällsnytta.
  • Se över nuvarande finansieringsmöjligheter

EU lyfter särskilt att denna satsning kan bidra till den gröna omställningen, hållbar utveckling, social inkludering samt demokratisk och ekonomisk utveckling i unionen.

Se vidare pressmeddelande 

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!