Kooperativa lösningar
för smart tillväxt – KLÖS

KLÖS projektet som påbörjades 2018-08-01 har, 2023-10-31 avslutats.

Projektets övergripande mål var att utveckla företagandet med kooperativa förtecken samt kraftsamla för kooperativ samverkan för ”ett bättre Värmland”. Projektets aktiviteter planerades med utgångspunkt i tre delmål. Under delmål 1 var ambitionen att utveckla och implementera två smarta, hållbara affärsmodeller, bl.a. med inspiration av internationellt fungerande modeller. Projektet resulterade i fem nya affärs- och organisationsmodeller samt två vilka inte hunnit färdigställas, ett arbete vi går vidare med.

Delmål 2 syftade till att skapa lokala mötesplatser (starta eget dagar eller motsvarande) i hela Värmland i samverkan med andra rådgivningsorganisationer. Elva motsvarande mötesplatser kunde arrangeras innan pandemin och dess restriktioner omöjliggjorde dessa. Därefter har digitala dito liksom senare alternativa fysiska mötesplatser testats med blandat resultat.

Delmål 3 handlar om kooperation i samverkan, att inom ramarna för nätverket KoopSam, medverka till ett ”bättre Värmland”. Delmål 3 kan delvis liknas med en kooperativ klustersamling för ökat engagemang i det regionala utvecklingsarbetet. Härvidlag har flera aktiviteter arrangerats och i projektets slutfas konstituerades Värmländsk Kooperation ek.för.

Projektets resultat har redovisats löpande i form av 17 lägesrapporter sedan projektstart. Den sista lägesrapporten, nummer 17, inkluderar en utförlig slutredovisning från sidan 23
och framåt. Det finns också en sammanfattning av projektets resultat.

KLÖS Projektets finansiering

KLÖS finansieras av Europeiska Regionalfonden, Region Värmland, Coompanion Värmland samt Coop Värmland, OK Värmland, HSB Värmland, Riksbyggen, Unionen Värmland, LRF Värmland och Fryksdalens Sparbank, Fremia.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!