Resultat per 31 december 2022

Projektet som startade halvårsskiftet 2018 avslutas vid halvårsskiftet 2023. Bland projektets resultat märks fyra nya innovativa kooperativa affärs- och organisationsmodeller. Två av dessa baseras på solceller, den ena kooperativa solcellsparker, den andra carport för el- och hybridbilar med solceller och batterilagring. Under tjänster/affärsmodeller hittar du en handbok som beskriver de båda modellerna. Den tredje modellen är en organisationsmodell för klasskooperativ. Sveriges första klasskooperativ finns nu på Thorens Business School I Karlstad. Här kan du läsa hur verksamheten utvecklades första året.

Den fjärde modellen har blivit en bok: Personalövertagande och ägande av företag. Du hittar mer information i fliken personalövertagande. Modellen har efter Riksdagsvalet fått utrymme i det s.k. Tidöavtalet, där man menar att man ska underlätta för personalövertagande.

Relaterat till kvantitativa resultat har projektet bidragit till 71 nya företag och 112 arbetstillfällen.

Du kan läsa mer om verksamheten och dess resultat i lägesrapporterna här till höger.

Projektets målsättningar

Projektets övergripande mål är utveckla företagandet med kooperativa förtecken samt kraftsamla för kooperativ samverkan för ”ett bättre Värmland”. Projektets aktiviteter planeras med utgångspunkt i de tre delmålen. Under delmål 1 är ambitionen att utveckla och implementera smarta, hållbara affärsmodeller, bl.a. med inspiration av internationellt fungerande modeller. Delmål 2 syftar till att skap lokala mötesplatser (starta eget dagar eller motsvarande) i hela Värmland i samverkan med andra rådgivningsorganisationer – och därmed säkerställa fysiska kundmöten som komplement till den pågående digitaliseringen. Delmål 3 handlar om kooperation i samverkan, inom ramarna för KoopSam, medverka till ett ”bättre Värmland”. Delmål 3 kan delvis liknas med en kooperativ klustersamling för ökat engagemang i det regionala utvecklingsarbetet.

KLÖS projektet startade 2018-08-01 och beräknas pågå till 2021-07-31.

Du kan fortfarande ta hjälp av projektet

Har ni behov av att lösa ett specifikt problem vari det är svårt att hitta en modell för det specifika behovet.

Kanske kan vi tillsammans med er utveckla en fungerande modell. Det kan ju också vara så att vi redan stött på motsvarande fråga tidigare och redan sitter på en lösning. Kontakta oss

KLÖS projektets utveckling

Projektets utveckling och resultat redovisas i lägesrapporter vilka du kan ta del av i den högra kolumnen.

KLÖS Projektets finansiering

KLÖS finansieras av Europeiska Regionalfonden, Region Värmland, Coompanion Värmland samt Coop Värmland, OK Värmland, HSB Värmland, Riksbyggen, Unionen Värmland, LRF Värmland och Fryksdalens Sparbank, Fremia.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!